JURIDINIŲ ASMENŲ BANKROTAS » Neteisminis bankrotas

Neteisminis bankrotas – alternatyva teisminiam bankrotui, kai siekiama išspręsti skolų atgavimo ir nemokios įmonės likvidavimo klausimus trumpesniais terminais, mažesniais kaštais bei bendradarbiaujant su savo pasirinktu bankroto administratoriumi. Visi klausimai ne teismine tvarka sprendžiami kreditorių bendru sutarimu, tad šis bankroto procesas yra operatyvesnis ir greitesnis lyginant su bankroto bylų nagrinėjimu teisme. Visus teismo kompetencijai priskirtus klausimus neteisminio bankroto procese sprendžia kreditorių susirinkimas, todėl kreditoriai, priimdami sprendimą skolininkui kelti neteisminį bankrotą, turi sutarti esminiais bankroto vykdymo klausimais. 


Neteisminio bankroto inicijavimo sąlygos:

Teismuose neturėti iškeltų bylų, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai, įskaitant ir darbuotojų reikalavimus;

Iš juridinio asmens neturi būti išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus;

už nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 4/5 visų įmonės turtinių įsipareigojimų.

 

Nemokumo administratoriaus paskyrimo sąlygos:

Vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka, nuostata dėl administratoriaus atrankos naudojantis Teismo kompiuterine programa netaikoma. Nemokumo administratorius kreditorių susirinkimo sprendimu, bankrutuojančios įmonės kreditoriai nusprendžia, kas bus bankrutuojančios įmonės administratoriumi. 

 

Mes turime didelę neteisminio bankroto bylų administravimo patirtį, tad jei Jūsų įmonė atitinka aukščiau paminėtas sąlygas – kreipkitės į mus, nes Jūs jau turite atsakingą bankroto administratorių.