JURIDINIŲ ASMENŲ BANKROTAS » Įmonės restruktūrizavimas

Įmonės restruktūrizavimas – tai galimybei įmonei, turinčiai finansinių sunkumų, susimokėti susidariusias skolas, nenutraukiant savo vykdomos veiklos ir taip išvengti bankroto paskelbimo. Restruktūrizacijos metu, įmonei yra suteikiama apsauga nuo kreditorių ir per šį laikotarpį atsiranda galimybė sumokėti susidariusias skolas, taip atkuriant savo mokumą. Pradėjus įmonės restruktūrizavimą, už skolas nėra skaičiuojami delspinigiai ar netesybų mokestis, išvengiama galimo įmonės turto arešto. Pradėjus restruktūrizavimo procesą, imamasi pačių įvairiausių būdų, kaip pagerinti įmonės finansinę padėtį: su kreditoriais derinamas skolų išsimokėjimo planas, gali būti modernizuojami įrenginiai ar keičiama darbo organizavimo tvarka, parduodama dalis turto, gali būti net ir keičiama įmonės veikla.

 

Įmonės restruktūrizavimo sąlygos:

Įmonė turi vėluoti mokėti kreditoriams ne mažiau kaip tris mėnesius.

Įmonė turi vis dar vykdyti savo ūkinę veiklą.

Negali būti pradėta bankroto byla.

Jei įmonė atitinka visus šiuos kriterijus, gali imtis restruktūrizavimo, atstatyti mokumą ir toliau sėkmingai vykdyti savo ūkinę veiklą.

 

Įmonės restruktūrizavimo privalumai.

Atlikus restruktūrizavimą, įmonė išvengia bankroto, toliau tęsiama įmonės veikla. Darbuotojai išsaugo savo darbo vietas.  Įmonės restruktūrizacija turi naudos ne tik pačiai įmonei, bet ir kreditoriams, nes sudarius mokėjimo planą ar iš naujo aptarus mokėjimo sąlygas (galbūt pailginus terminą ar sumažinus palūkanas), jie turi galimybę atgauti savo lėšas.

 

Įmonės restruktūrizavimo planas.

Pradėjus įmonės restruktūrizavimą, sudaromas restruktūrizavimo planas, kuriame yra numatoma, kokiu būdu bus bandoma atkurti įmonės veiklą bei įveikti atsiradusius finansinius sunkumus. Plane turi būti kuo tiksliau nurodoma finansinė situacija, pateikiami visi būtini dokumentai bei kuo detaliau nurodoma, kokių priemonių konkrečiai bus imamasi.

Šiame plane turi būti nurodoma daugybė aspektų, tokių kaip:

Tikslas ir trukmė.

Kokių priemonių bus imtasi, siekiant atkurti finansinę būklę.

Aprašomas įmonės turtas.

Įtraukiamos visos įmonės sudarytos sutartys (išimtis – darbo sutartys, jų įtraukti nereikia).

Pateikiama visa informacija apie kreditus.

 

Įmonės valdymas restruktūrizacijos metu.

Įmonės viduje ženklių pokyčių neatsiranda, vadovaujamas pareigas ir toliau užima tie patys asmenys, kaip ir iki restruktūrizacijos pradžios. Vienintelis skirtumas – atsiranda teismo paskirtas restruktūrizacijos administratorius, kuris prižiūri ar veikla toliau vykdoma remiantis sudarytų planu.

Kiekviena įmonė gali patirti finansinių sunkumų, svarbiausia nelaukti tol, kol situacija taps nepataisomai bloga ir kol vienintelė išeitis liks tik bankroto skelbimas. Kol dar yra reali galimybė atkurti įmonės veiklą – svarbu ta galimybe pasinaudoti.

 

Jūsų įmonė atitiko restruktūrizavimo sąlygas, Jūs jau dabar galite kreiptis į mus ir mes padėsime atsakyti į Jūsų klausimus. Pasirinkus mus kaip bankroto administratorių – tinkamai atliksime Jūsų įmonės restruktūrizavimą.