FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS

Fizinio asmens bankrotas, tai asmens mokumo atkūrimas taip pat garantuojant kreditorių interesų patenkinimą ir pasiekiant skolininko bei jo kreditorių interesų pusiausvyrą.

 

Kada galima inicijuoti Fizinio asmens bankrotą?

Fizinio asmens (ų) bankroto procedūras galima inicijuoti, kai fizinio asmens skolos viršija 25 MMA (Minimali mėnesinė alga), 2019 m. tai sudarė – 13 875 Eur.

 

Jeigu atitikote aukščiau paminėtas sąlygas - prašome elektroniu paštu v.kononenka@gmail.com atsiųsti užklausą, kurioje trumpai nurodykite savo skolos dydį, kreditorius ir esamą finansinę padėtį ir mes netrukus jums atsakysime apie jūsų fizinio asmens perspektyvas, bei kiek kainuos bankroto procesas. Dirbame visoje Lietuvoje, tai nėra skirtumo iš kokio jūs esate miesto.

Taip pat galite susiekti telefonu 860479604 ir bankroto administratorius atsakys į jūsų klausimus.

 

NEATIDĖLIOKITE SAVO SKOLŲ KLAUSIMĄ - MES JĮ IŠSPRESIME IR PO 3 METŲ JŪS GYVENSITE LENGVAI!

 

Fizinio asmens bankroto eiga.

Bankroto bylą iškelia teismas, kai fizinis asmuo ar sutuoktinis kreipiasi su pareiškimu inicijuoti bankrotą. 

Teismas ne visada iškart patenkiną prašymą dėl bankroto iškėlimo, kadangi dažnai įpareigoja pareiškėją pašalinti pareiškimo trūkumus. Mūsų kompanija turėdama didelę patirtį rengiant pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo – įsipareigoja tinkamai parengti dokumentus ir atstovauti teismuose. Mūsų komandą sudaro bankroto administratoriai ir advokatai,tad žinome kokių klaidų išvengti rašant pareiškimą teismui. Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo parengimą patikėkite mums. Taip sutaupysite Jums brangų laiką ir lėšas.

 

Bankrutuojančio asmens(ų) veiksmai norint pradėti bankroto procedūras:

Būtina apie ketinimą bankrutuoti pranešti registruotais laiškais visiems savo kreditoriams (padėsime parengti raštus);

Sudaryti Kreditorių sąrašą;

Sudaryti Jūsų Skolininkų (debitorių) sąrašą;

Gauti VĮ Registrų centras išrašą apie (ne)turimą nekilnojamąjį turtą;

Gauti VĮ Regitra išrašą apie (ne)turimas transporto priemones;

Gauti VĮ Registrų centras pažymą apie (ne)turtimas įmonių akcijas;

Gauti Sodros pažymą apie gautas išmokas;

Gauti Jūsų turimų banko sąskaitų išrašus;

Gauti Antstolių rūmų pažymą apie iš Jūsų vykdomus antstolių išieškojimus;

Turėti Darbo sutarties (individualios veiklos) pažymą;

Turėti pažymą apie gautas pajamas (darbo užmokestį) už 6 mėn. laikotarpį;

Gauti Priklausomybės ligų centro pažymą dėl priklausomybių;

Gauti Informatikos ir ryšių departamento pažymą dėl teistumo.

Atminkite, kad teikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, Jūs turite nurodyti lėšų sumą, kuri reikalinga Jums kiekvieną mėnesį (maistui, higienos priemonėms, kurui ar viešojo transporto bilietams, komunaliniams mokesčiams, sveikatos priežiūrai ir panašiai) – tad būtina per kreditorių informavimui skirtą mėnesį, rinkti savo išlaidas patvirtinančius dokumentus (kasos kvitus, sąskaitas ir pan.). 

 

Tolimesni veiksmai.

Kai pateiksite pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas Jūsų gali paprašyti papildomos informacijos ar dokumentų.
Gavęs visą informaciją ir priėmęs pareiškimą, teismas paskirs teismo posėdį. Teismo posėdyje teisėjas gali pasitikslinti tam tikras aplinkybes, užduoti papildomų klausimų. Pvz.: kokios priežastys įtakojo, kad buvote priverstas bankrutuoti? Kur dirbate? Koks yra Jūsų atlyginimas? Ar yra galimybių pajamoms didėti? Kiek ir kokių mėnesinių išlaidų Jums reikia? Ir pan. Jeigu Jūs nenorite dalyvauti teismo posėdyje, mūsų advokatas atstovaus Jus teisme. Teismui priėmus Jūsų pareiškimą, visi antstoliai iš karto atšauks priverstinius lėšų nuskaitymus nuo Jūsų banko sąskaitų. Taigi praėjus vos vienam mėnesiui nuo sprendimo bankrutuoti, galėsite į sąskaitą gauti visas savo pajamas.

 

Iškėlus bankroto bylą, Jūsų banko sąskaitų ir turto areštai bus panaikinti teismo nutartimi. Po bankroto bylos iškėlimo jūs turėsite neviršyti teismo paskirtos mėnesinės išlaidų sumos, o likusią dalį gautų lėšų kas mėnesį pervesti bankroto administratoriui. Kas 6 mėnesius Jūs turėsite bankroto administratoriui pateikti darbovietės pažymą apie gautas pajamas. Jeigu jūs gaunate alimentus vaikams, tai jie išimtinai yra jūsų vaiko poreikiams tenkinti ir nėra priskiriami prie Jūsų gaunamų pajamų, todėl jie negali atitekti kreditoriams. Iškeldamas bankroto bylą teismas nutartyje nustatys sumą, kurią galėsite naudoti savo reikmėms. Vėliau ši suma turės būti nustatyta mokumo atkūrimo plane.

 

Mokumo atkūrimo planas.

Iškėlus bankroto bylą, mes parengsime Jūsų Mokumo atkūrimo planą. Mokumo atkūrimo planas yra pagrindinis ir esminis Jūsų bankroto proceso dokumentas, apibrėžiantis Jūsų iki 3 metų bankroto proceso taisykles. Jame numatomos Jūsų pajamos, išlaidos, turto pardavimo tvarka, administravimo išlaidos, skolų mokėjimo grafikas ir pan. Planas turi būti parengtas profesionalo – taip, kad būtų patvirtintas teismo. Tik po plano patvirtinimo prasideda iki 3 metų truksiantis bankroto procesas, o plano nepatvirtinimas lemia bankroto bylos nutraukimą.

 

Mokumo atkūrimo planą tvirtina kreditoriai. Jeigu kreditoriai planą patvirtina, vėliau jis formaliai dar patvirtinamas teismo.
Jeigu kreditoriai planui nepritaria, planas pakoreguojamas ir teikiamas kreditoriams tvirtinti pakartotinai. Jeigu kreditoriai pakoreguotą planą patvirtina, vėliau jis formaliai dar patvirtinamas teismo. Jeigu kreditoriai pakoreguotam planui nepritaria, jis teikiamas tvirtinti teismui. Teisėjas dėl plano tvirtinimo sušaukia teismo posėdį, kuriame išklauso Jūsų ir bankroto administratoriaus nuomonę, įvertina kreditorių nesutikimo motyvus. Pripažinęs planą tinkamu, teismas planą patvirtina nepaisant kreditorių nepritarimo. Patvirtinus planą, prasideda iki 3 metų plano įgyvendinimo laikotarpis, kurio pabaigoje yra sąlygos nurašyti visus kreditorinius įsiskolinimus.


Svarbiausia – baigus fizinio asmens bankroto procesą, plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus NURAŠOMI.
 

 

Jūsų turimo turto pardavimo tvarka.

Nekilnojamas, kilnojamas Turtas parduodamas mokumo atkūrimo plane nustatyta tvarka, paprastai per pirmąjį pusmetį po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Turtą gali pavykti išsaugoti dėl to, kad jis yra būtinas pajamoms gauti, taip pat dėl to, kad jo pardavimas lemtų neprotingai didelių išlaidų atsiradimą ir kt. Bankroto procese įmanoma susitarti su banku (įkaito turėtoju), kad bankui įkeistas turtas nebūtų pardavinėjamas toliau mokant nustatytas įmokas. Kai bankroto administratorius atlieka paskutinį mokumo atkūrimo plane numatytą mokėjimą. Po šio mokėjimo, parengęs būtinus dokumentus, bankroto administratorius kreipiasi į teismą, prašydamas pabaigti bankroto bylą. Po teismo priimto sprendimo bankroto byla pasibaigia ir nurašomi visi kreditoriniai įsiskolinimai.

 

Nenurašomos tik ypatingos skolos:

Dėl suluošinimo ar mirties priteistos žalos atlyginimo atsiradusios skolos.

Dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo atsiradusios skolos.

Alimentai, skirti vaikams išlaikyti.

Baudos valstybei už nusikaltimus ar administracinius nusižengimus.

Retais atvejais bankroto procese asmuo susitaria su banku, kad bankroto byloje nebus parduodamas bankui įkeistas turtas, toliau mokant už tokį turtą nustatytas įmokas. Tokias įmokas asmuo privalės mokėti ir po bankroto proceso baigos.

 

Fizinio asmens (ų) bankroto procedūrą neinicijuosite esant šioms aplinkybėms:

Jeigu skolos neviršija 25 MMA (Minimali mėnesinė alga), 2019 m. tai sudarė – 13 875 Eur.

Jeigu per paskutinius 3 metus Jūsų veikla ir poelgiai sudaro galimybę Jūs įtarti nesąžiningu kreditoriu atžvilgiu (beabejo kreditoriams reikia įrodyti šiuos faktus).

Jeigu teismo sprendimu buvote nuteistas už finansinius nusikaltimus.

Jeigu bankrutuojate dėl žalingų įpročių (lošimų, piktnaudžiavimo alkoholiu ir kt.).

Jeigu tuo pačiu metu vyksta Jūsų turimos individualios įmonės bankrotas.

Jeigu jau kartą per paskutinius 10 metų jau bankrutavote.

 

Kada bus panaikinti lėšų nuskaitymai nuo banko sąskaitų ir antstolio areštai?

Teismui priėmus Jūsų pareiškimą, visi antstoliai iš karto atšauks priverstinius lėšų nuskaitymus nuo Jūsų banko sąskaitų. Taigi praėjus vos vienam mėnesiui nuo sprendimo bankrutuoti, galėsite į sąskaitą gauti visas savo pajamas.

 

NEPATARIAME BANKRUTUOTI LATVIJOJE AR KITOJE ŠALYJE, NES:

 

 

Dauguma fizinio asmens bankroto paslaugas teikiančių bendrovių gali siūlyti fizinio asmens bankrotą Latvijoje ar Anglijoje. Perspėjame, kad Jūs turėsite papildomų rūpesčių – bus privalu deklaruoti savo gyvenamąją vietą Latvijoje, jei norėsite bankrutuoti Anglijoje –  Jums reikės šioje šalyje gyventi tam tikrą laikotarpį, be to, turėsite nebedirbti Lietuvoje. Taip pat, bankroto procedūra užsienyje yra brangesnė, ir Jūs privalote vykti tvarkyti dokumentus, pas notarus, į teismą ir pan. Bankroto proceso Lietuvoje metu Jūs esate nevarginamas papildomais formalumais, be to, priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, galite laisvai disponuoti visomis savo lėšomis ir turtu, kadangi visas priverstinis išieškojimas nuo pareiškimo priėmimo dienos yra sustabdomas iki bankroto bylos iškėlimo, ir tuomet Jumis pradeda rūpintis bankroto administratorius, kuris viso bankroto proceso metu teikia kokybiškas paslaugas ir Jums nebereikia rūpintis jokiais mokėjimais kreditoriams, Jūs nebegaunate jokių grasinančių laiškų, skambučių ir žinučių, Jums nebeskaičiuojami jokie delspinigiai, palūkanos ir vykdymo išlaidos.

 

Svarbiausia – baigus fizinio asmens bankroto procesą, plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus NURAŠOMI.

 

Jūs atitikote paminėtas sąlygas fizinio asmens bankrotui inicijuoti? Nedvejokite ir kreipkitės į mus ir mes Jums padėsime. Atsakysime į Jūsų klausimus ir įvardinsime paslaugų įkainius (mokama tik už pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo parengimą, atstovavimą teisme ir jei bus paskirti papildomi teismo posėdžiai + NEMOKAMAI parengsime Mokumo atkūrimo planą).

 

Perspėjame – pasirinkite bankroto administratorių atsakingai, nes bankroto administratoriui netinkamai vykdant bankroto procedūras, kreditoriai dažnai kreipiasi į Teismą ir bankroto bylos būna nutraukiamos!!!